ΟΓΑ. Μέχρι 7/4 η πληρωμή των οικογενειακών και πολυτεκνικών επιδομάτων τέκνων. Άγνωστο αν θα δοθεί ολόκληρη ή η μισή Α' δόση 2017.

Διαβάστε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το πώς καθορίζεται και πότε καταβάλλεται.
Διαβάστε χρήσιμες πληροφορίες για παλαιούς και νέους δικαιούχους.

Μέχρι την άλλη Παρασκεύη 7/4/2017 θα καταβληθεί στους δικαιούχους η πρώτη δόση των οικογενειακών και πολυτεκνικών επιδομάτων. 

Μέχρι 7/4 η πληρωμή των οικογενειακών και πολυτεκνικών επιδομάτων τέκνων. Άγνωστο αν θα δοθεί ολόκληρη ή η μισή Α' δόση 2017.

Υπενθυμίζουμε, ότι, το 2016 δόθηκε η μισή Α' δόση στις 21 Απριλίου και η υπόλοιπη μισή Α΄δόση δόθηκε μαζί με την Β' δόση στις 22 Ιουλίου, εφόσον είχε γίνει επιτυχώς φορολογική δήλωση Ε1 και Α21.

Εφέτος, αναμένετε να γίνει το ίδιο και να δοθεί μέχρι 20 Απριλίου η μισή Α' δόση. Στην επίσημη ανακοίνωση που θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες θα διευκρινιστεί αν δοθεί ολόκληρη η 1η δόση ή η μισή όπως το 2016 αλλά και ποια θα είναι η ακριβής ημερομηνία πληρωμής.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ekdosi.com η πληρωμή θα γίνει σίγουρα πριν το Πάσχα με επικρατέστερη ημερομηνία την Παρασκευή 7/4/2017.Πώς καθορίζεται και πότε καταβάλλεται
Το ποσό του επιδόματος καθορίζεται ανάλογα με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα και τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και ανέρχεται μέχρι του ποσού των σαράντα (40) ευρώ το μήνα για κάθε τέκνο.
Καταβάλλεται ανά τρίμηνο, την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου, με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού ή λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ. του δικαιούχου. Η καταβολή του πρώτου τριμήνου κάθε έτους πραγματοποιείται μαζί με τα επιδόματα του δεύτερου τριμήνου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα αυτού.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
1. Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε1 Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος από τον υπόχρεο της οικογένειας.
2. Η συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφημένου εντύπου Α21 Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης για την χορήγηση των επιδομάτων, μέσω του περιβάλλοντος Taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
3. Ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα.
4. Τα εξαρτώμενα τέκνα να ευρίσκονται στην Ελλάδα.
Ως εξαρτώμενα τέκνα οικογένειας, για τα οποία καταβάλλονται τα επιδόματα, νοούνται:
α) Τέκνα φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, που είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση. Για τέκνα που φοιτούν σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερικού ή σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα επιδόματα καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο φοίτησής τους, που προβλέπεται από τον οργανισμό της κάθε σχολής και σε καμία περίπτωση πέραν της συμπλήρωσης του 24ου έτους της ηλικίας τους.
β) Τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν συμπληρώσει το 18ο αλλά όχι το 24ο έτος της ηλικίας τους.
γ) Τέκνα των συζύγων από άλλο γάμο, εφόσον αυτοί έχουν την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και ο/η πρώην σύζυγος -άλλος γονέας δεν επιδοτείται για τα τέκνα αυτά. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).
δ) Ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα που αποτελούν ιδία οικογένεια. Ισχύουν τα ηλικιακά όρια που αναφέρονται στην περίπτωση (α).
Παραδείγματα:
Οικογένεια (δυο γονείς) με δύο εξαρτώμενα τέκνα και εισόδημα 16.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/3 + 1/6 + 1/6 = 1,666
Ισοδύναμο εισόδημα : 16.000/1,666 = 9.604
Εισοδηματική κατηγορία : Β
Οικογενειακό επίδομα: 80 x (2/3) = 53,3 ευρώ το μήνα.
Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο και εισόδημα 6.000 ευρώ.
Κλίμακα ισοδυναμίας : 1 + 1/6= 1,166
Ισοδύναμο εισόδημα : 6.000 /1,166 = 5.143
Εισοδηματική κατηγορία : Α
Οικογενειακό επίδομα: 40 ευρώ το μήνα.
Διαβάστε αναλυτικά εδώ.
Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου Α21 εδώ και φόρμουλα εντύπου εδώ.
Η επίσημη ιστοσελίδα του ΟΓΑ.
via ekdosi.com All rights reserved by sainis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...