ΟΓΑ. ΣΤΙΣ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ Δ' ΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ.

Πριν τα Χριστούγεννα η καταβολή 4ης δόσης για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και για το ειδικό επίδομα πολυτέκνων
Στις 20 Δεκεμβρίου, την πρώτη δηλαδή ημέρα της προθεσμίας που ...

προβλέπει ο νόμος για την καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων τέκνων και του ειδικού επιδόματος πολυτέκνων (20 Δεκεμβρίου έως 20 Ιανουαρίου), θα γίνει η Καταβολή 4ης δόσης για το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και για το ειδικό επίδομα πολυτέκνων

Το μόνο που μένει είναι η επίσημη ανακοίνωση του ΟΓΑ που αναμένετε να γίνει μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου.

Την τέταρτη και τελευταία δόση για το 2016 θα πάρουν όσοι έχουν πάρει την τρίτη δόση αλλά και όσοι μέχρι τέλος Νοεμβρίου κάνουν το Α21 στην ειδική εφαρμογή της εφορίας.

Υπενθυμίζουμε ότι από 1/1/2017 τα οικογενειακά επιδόματα όπως και τα επιδόματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες θα μειωθούν σχεδόν κατά 50%, γιατί το κόστος των επιδομάτων των ευαίσθητων κατηγοριών της κοινωνίας θα μειωθεί από 2,1 δις ετησίως στο 1 δις ετησίως. Αυτό έχει υπογραφεί στο μνημόνιο 3 που υπέγραψαν οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το Αύγουστο του 2015.
Την πρώτη μεγάλη μείωση των εν λόγο επιδομάτων την έκανε η κυβέρνηση του Σαμαρά - Βενιζέλου (άνω του 70% μείωση).
Στην υπογραφή του νέου μνημονίου 4 που ετοιμάζουν υπάρχει παράγραφος ότι τα επιδόματα πάσης φύσεως θα καταργηθούν πλήρως.

Οικογενειακά επιδόματα τέκνων ΟΓΑ Α21: Όσα πρέπει να γνωρίζετε:Η αίτηση -δήλωση του εντύπου ΟΓΑ Α21 συμπληρώνεται από τον υπόχρεο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) ο οποίος πρέπει να δηλώσει επακριβώς την οικογενειακή του κατάσταση (έγγαμος/η, διαζευγμένος/η, χήρος/α, μέρος συμφώνου συμβίωσης, σε διάσταση, άγαμος/η, επίτροπος), κατά την ημερομηνία υποβολής της.
Κατά την συμπλήρωση των πεδίων του εντύπου Α21 για τα οικογενειακά επιδόματα, πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρώνονται και τα αντίστοιχα πεδία των δικαιολογητικών με τα οποία αποδεικνύονται τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση Α21. Σημειώνουμε, ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι στη διάθεση των Υπηρεσιών του ΟΓΑ, όταν και όποτε ζητηθούν.
Ο υπόχρεος - αιτών για οικογενειακά επιδόματα έχει την ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης των στοιχείων της αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης (έντυπο Α21). Μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Α21, ο αιτών να εκτυπώνει το έντυπο και να προβαίνει σε έλεγχο και επαλήθευση των στοιχείων που δήλωσε. Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρησης στοιχείων στο έντυπο Α21 θα πρέπει, άμεσα, ο υπόχρεος να προβαίνει σε διόρθωση των στοιχείων και επανάληψη της αρχικής αίτησής του (έντυπο Α21). 
Χρήσιμες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία χορήγησης των επιδομάτων καθώς και οδηγίες για την συμπλήρωση και υποβολή του εντύπου ΟΓΑ Α21 παρέχονται στους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας του ΟΓΑ (www.oga.gr), όπου έχει αναρτηθεί και ο «ΟΔΗΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ».

via ekdosi.com All rights reserved by sainis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου