Εκτυπώστε από το Taxisnet τα Τέλη κυκλοφορίας 2017

Οι τελικές προετοιμασίες απότην Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΓΓΔΕ ολοκληρώθηκαν και έτσι τα τέλη κυκλοφορίας ανέβηκαν στην πλατφόρμα του taxis. 
Υπενθυμίζεται ότι τα ποσά που θα κληθούν και φέτος να καταβάλλουν οι ιδιοκτήτες , αυτά θα είναι ακριβώς τα ίδια με πέρσι. Για τα αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά μετά τον Νοέμβριο του 2010, ισχύει ο υπολογισμός των τελών με βάση τους ρύπους . Σημειώνεται ότι τα τέλη κυκλοφορίας δεν αποτελούν βεβαιωμένο φόρο . Αυτό σημαίνει ότι όποιος τα αφήσει απλήρωτα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Δεκεμβρίου (εκτός αν δοθεί παράταση), δεν θα βρεθεί αντιμέτωπος με ληξιπρόθεσμη οφειλή, αλλά θα απειλείται με το πρόστιμο μη καταβολής του προστίμου το οποίο είναι ισόποσο των τελών κυκλοφορία 
Χρήστης πληκτρολογεί:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου