Τα 8 επίπεδα των ελληνικών τίτλων σπουδών στην Ευρώπη - Η αντιστοίχιση

Κάθε επίπεδο παρακάτω καλύπτει ενα φάσμα γνώσεων και δεξιοτήτων που καθορίζουν τα μαθησιακά αποτελέσματα τα οποία συγκροτούν τα προσόντα του ανντίστοιχου επιπέδου

Επίπεδο    Τίτλος
1    Απολυτήριο ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
2    Απολυτήριο ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
3    Πτυχίο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 3 (ΣΕΚ)
3    ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1 – ΙΕΚ (προσόντα αυτού του τύπου δεν χορηγούνται πλέον)

4    Απολυτήριο ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
4    Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)
4    Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας – ΕΠΑ.Λ.
5    Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Επιπέδου 5 (ΕΠΑ.Λ.-Τάξη Μαθητείας)
5    Δίπλωμα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 5 – Ι.Ε.Κ.
5    Δίπλωμα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – Ι.Ε.Κ. (προσόντα αυτού του τύπου δεν χορηγούνται πλέον)
5    Δίπλωμα / Πτυχίο ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

6    Πτυχίο / Δίπλωμα ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
7    Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
8    Διδακτορικό Δίπλωμα
ΕΔΩ μπορείτε να δείτε τα επίπεδα 


Εδώ μπορείτε να δείτε τους φορείς Χορήγησης via ekdosi.com All rights reserved by sainis.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...