Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

Νέες αλλαγές στις αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου. Β' ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΥΣ ΠΕ19