Οικογενειακά επιδόματα ΟΓΑ 2016: Α΄δόση 2016. Επίδομα τέκνων 2016. Επίδομα Πολυτέκνων 2016


Η πρώτη δόση των για τα οικογενειακά επιδόματα ( Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων, Ειδικό Επίδομα Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών) θα πληρωθεί από ...


20 Μαρτίου έως 20 Απριλίου 2016, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η GOOGLE ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ

  Το Ειδικό Επίδομα Στήριξης Τρίτεκνων και Πολύτεκνων Οικογενειών, ανέρχεται στο ποσό των 500 ευρώ τον χρόνο. Επίσης, το Ενιαίο Επίδομα Στήριξης Τέκνων κυμαίνεται από 13 έως 40 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τον αριθμό των ανήλικων παιδιών, αλλά και το οικογενειακό εισόδημα.  Τα επιδόματα χορηγούνται σε όσους έχουν παιδιά κάτω των 18 ή 19 ετών, εφόσον φοιτούν στη μέση εκπαίδευση ή 25 ετών εφόσον σπουδάζουν ή έχουν πάνω από 67% ποσοστό αναπηρίας.

via ekdosi.com All rights reserved by 

1 σχόλιο:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...