ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣἈγαπητοὶ Ἕλληνες καὶ Ἑλληνίδες,

ἡ Lexigram ἀναπτύσσει λεξικὰ γιὰ τὴν νέα καὶ ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα, τὰ ὁποῖα ὡς τώρα διέθετε σὲ ἐκπαιδευτικοὺς καὶ μαθητὲς στὴν Ἑλλάδα καὶ πλέον παρέχονται ἐντελῶς δωρεὰν μέσω διαδικτύου.
Σὲ συνεργασία μὲ τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας ἐπεκτείνεται τώρα ἡ ὑπηρεσία αὐτὴ καὶ πρὸς τοὺς Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ.
Πατώντας στοὺς παρακάτω συνδέσμους βλέπετε ζωντανὰ τὰ λεξικά:
Εἰκονογραφημένο ἑρμηνευτικὸ καὶ ἑλληνοαγγλικὸ λεξικὸ γιὰ τὸ δημοτικό.
Λεξικὸ ἐτυμολογίας καὶ ὁμορρίζων (λέξεις ποὺ ἀνήκουν στὴν ἴδια οἰκογένεια): Περιλαμβάνει ὅλες τὶς λέξεις ποὺ ἀνήκουν στὴν ἴδια οἰκογένεια ἀπὸ τὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ μέχρι σήμερα, καθὼς ἐπίσης καὶ πλήρη ἐτυμολογικὴ ἀνάλυση ποὺ βοηθᾶ στὴν κατανόηση τῆς γλώσσας.
Συνώνυμα καὶ γνωμικά: Ἡ μεγαλύτερη συλλογὴ συνωνύμων-ἀντιθέτων-γνωμικῶν-παροιμιῶν τῆς Ἑλληνικῆς, ταξινομημένη σὲ 1500 θεματικὰ-ἐννοιολογικὰ πεδία.
Κλιτικὸ - Ὀρθογραφικὸ λεξικὸ τῆς Ἀρχαίας: ἀναγνώριση, κλίση καὶ γραμματικὴ θεωρία ὁποιασδήποτε λέξης.
Κλιτικὸ - Ὀρθογραφικὸ λεξικὸ τῆς Νέας καὶ λόγιας: ἀναγνώριση, κλίση καὶ γραμματικὴ θεωρία ὁποιασδήποτε λέξης.
Τὰ ἱδρύματα Σταῦρος Νιάρχος καὶ Χρήστου Λαμπράκη, ἐκτιμώντας τὰ λεξικά, βοήθησαν στὴν προβολή τους.
Μὲ τὴν ὑπ' ἀριθ. 1379/31-10-2003 ἀπόφαση τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας τῆς Ἑλλάδας ἔγινε διανομὴ τῆς Ἑλληνομάθειας (ἐκπαιδευτικὸ λογισμικὸ γιὰ τὴν γλῶσσα) σὲ ὅλα τὰ σχολεῖα τῆς Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης.
Ἡ Lexigram προσφέρει πλέον ἐντελῶς δωρεὰν τὰ λεξικὰ καὶ τὰ λογισμικά της γιὰ τὴν νέα καὶ ἀρχαία Ἑλληνικὴ Γλῶσσα γιὰ τοὺς μαθητὲς καὶ ἐκπαιδευτικοὺς ὅλων τῶν βαθμίδων καὶ ὅλους τοὺς Ἕλληνες στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό. Ἡ σύνδεση εἶναι πολὺ ἁπλὴ καὶ γίνεται στὸhttp://www.lexigram.gr/ μὲ κλὶκ στὸ Ἐγγραφὴ Χρηστῶν καὶ μπορεῖτε, ἂν θέλετε, νὰ βάλετε καὶ σύνδεσμο στὸν ἱστότοπό σας. Σᾶς παρακαλοῦμε νὰ γνωστοποιήσετε τὴν παρακάτω ἀνακοίνωση σὲ ὅσους νομίζετε ὅτι θὰ τοὺς ἐνδιέφερε.
Τὸ κοινὸ χαρακτηριστικὸ τῶν λογισμικῶν, ποὺ τὰ κάνει μοναδικά, εἶναι ὅτι διαθέτουν πολλὰ καὶ τεράστια λεξικὰ τῆς νέας καὶ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς (κλιτικά, ὀρθογραφικά, ἑρμηνευτικά, συνωνύμων – ἀντιθέτων, ὁμορρίζων). Τὰ προγράμματα χρησιμοποιοῦν τὰ λεξικὰ αὐτὰ γιὰ νὰ μπορεῖτε:
• Νὰ ἔχετε ἀπάντηση σὲ ὁποιαδήποτε γλωσσικὴ ἀπορία. 
• Νὰ λύνετε μὲ εὐχάριστο καὶ διαδραστικὸ (διαλογικό) τρόπο τὶς σχολικὲς ἀσκήσεις ἀλλὰ καὶ ὁποιαδήποτε ἄλλη, ἀφοῦ κάνοντας μόνο κλὶκ μπορεῖτε καὶ ἐσεῖς νὰ δημιουργεῖτε καὶ νὰ λύνετε ἄπειρες ἀσκήσεις γραμματικῆς, ὁμορρίζων καὶ συντακτικοῦ (συντακτικοῦ μόνο γιὰ τὴν ἀρχαία).
Δεῖτε τα ζωντανά:
Θησαυρὸς (Πολυλεξικό)
Ἀρχαιογνωσία Γυμνασίου - Ἀρχαιογνωσία Λυκείου (Ἀρχαία Ἑλληνικά)
Ἑλληνομάθεια Δημοτικοῦ
Ἑλληνομάθεια Plus
Ἡ ἐνεργοποίησή τους καὶ ἡ ἀπεριόριστη χρήση τους εἶναι ἐντελῶς δωρεὰν καὶ γίνεται ἀπὸ τὸwww.lexigram.gr <http://www.lexigram.gr/> -> Ἐγγραφή.


kikiri-kou.blogspot.com
https://plus.google.com/101255486609512816284
 
ΑΝ ΔΕΝ ΣΕ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ... ΘΑ ΑΠΟΤΥΧΕΙΣ...
Το kikiri-KOU είναι μια μή κερδοσκοπική σελίδα και παρέχει δωρεάν υπηρεσίες ψυχαγωγίας και επικοινωνίας στους επισκέπτες του. Τα έξοδα συντήρησης καλύπτονται από χορηγίες - δωρεές των επισκεπτών. Η οποιαδήποτε εισφορά έχει αποκλειστικά υποστηρικτικό και συμβολικό χαρακτήρα και δεν συνεπάγεται με κανέναν τρόπο απόκτηση ή διεκδίκηση ξεχωριστών προνομίων. Οι Εισφορές μπορούν να γίνονται μία ή περισσότερες φορές σε χρονικά διαστήματα. Το Online σύστημα που έχει επιλεγεί είναι το PAYPAL το οποίο θεωρείται το πιο ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα online συναλλαγών παγκοσμίως.
All rights reserved by 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...